User Tools

Site Tools


031-njombe-huy-n-la-gi

Huyện Njombe
—  Huyện  —
Quốc gia  Tanzania
Vùng Iringa
Thủ phủ Njombe Mjini
Diện tích
 • Tổng cộng 9.868 km2 (3,810 mi2)
Dân số (25 tháng 8 năm 2002)
 • Tổng cộng 419.115
 • Mật độ 42/km2 (110/mi2)

Njombe là một huyện thuộc vùng Iringa, Tanzania. Thủ phủ của huyện Njombe đóng tại Njombe Mjini. Huyện Njombe có diện tích 9868 ki lô mét vuông. Đến thời điểm điều tra dân số ngày 25 tháng 8 năm 2002, huyện Njombe có dân số 419115 người.[1]

Bản mẫu:Vùng Iringa

031-njombe-huy-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)