User Tools

Site Tools


031-nyandarua-huy-n-la-gi

Huyện Nyandarua là một huyện thuộc tỉnh Central ở Kenya. Theo điều tra dân số ngày 24 tháng 8 năm 1999, huyện này có dân số 479902 người. Huyện Nyandarua có diện tích 3304 km². Huyện lỵ đóng tại Ol Kalou[1].

031-nyandarua-huy-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)