User Tools

Site Tools


031-pelmatochromis-la-gi

Pelmatochromis
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Động vật
Ngành (phylum) Động vật có dây sống
Lớp (class) Lớp Cá vây tia
Bộ (ordo) Bộ Cá vược
Họ (familia) Họ Cá hoàng đế
Phân họ (subfamilia) Pseudocrenilabrinae
Tông (tribus) Tilapiini
Chi (genus) Pelmatochromis
Steindachner, 1894
Loài điển hình
Paratilapia (Pelmatochromis) buettikoferi
Steindachner, 1894
Phân loài

Xem bài

Pelmatochromis là chi (sinh học) thuộc họ Cá hoàng đế. Có 3 loài, 2 loài là loài đặc hữu ở Trung Phi, và một là đặc hữu ở Tây Phi. Các loài có kích thước từ 11,5–16,5 xentimét (4,5–6,5 in)[Chuyển đổi: Số không hợp lệ] chiều dài.

  • Pelmatochromis buettikoferi
  • Pelmatochromis nigrofasciatus
  • Pelmatochromis ocellifer
  • Dữ liệu liên quan tới Pelmatochromis tại Wikispecies
  • Chủ biên Ranier Froese và Daniel Pauly. (2011). Các loài trong Pelmatochromis trên FishBase. Phiên bản tháng April năm 2011.
031-pelmatochromis-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)