User Tools

Site Tools


031-pereiaslav-khmelnytskyi-la-gi

Pereiaslav-Khmelnytskyi (tiếng Ukraina: Переяслав-Хмельницький) là một thành phố của Ukraina. Thành phố này thuộc tỉnh Kiev. Thành phố này có diện tích ? km2, dân số theo điều tra dân số năm 2001 là 31634 người.[1]

031-pereiaslav-khmelnytskyi-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)