User Tools

Site Tools


031-rafael-reyes-la-gi

Rafael Reyes là một khu tự quản thuộc tỉnh Cundinamarca, Colombia. Thủ phủ của khu tự quản Rafael Reyes đóng tại Rafael Reyes Khu tự quản Rafael Reyes có diện tích ki lô mét vuông. Đến thời điểm ngày 28 tháng 5 năm 2005, khu tự quản Rafael Reyes có dân số 6911 người.[1]

031-rafael-reyes-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)