User Tools

Site Tools


031-samburu-huy-n-la-gi

Huyện Samburu là một huyện thuộc tỉnh Rift Valley ở Kenya. Theo điều tra dân số ngày 24 tháng 8 năm 1999, huyện này có dân số 143547 người. Huyện Samburu có diện tích 21127 km². Huyện lỵ đóng tại Maralal[1].

031-samburu-huy-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)