User Tools

Site Tools


031-san-juan-nepomuceno-la-gi

San Juan Nepomuceno là một khu tự quản thuộc tỉnh Bolívar, Colombia. Thủ phủ của khu tự quản San Juan Nepomuceno đóng tại San Juan Nepomuceno Khu tự quản San Juan Nepomuceno có diện tích 637 ki lô mét vuông. Đến thời điểm ngày 28 tháng 5 năm 2005, khu tự quản San Juan Nepomuceno có dân số 31245 người.[1]

031-san-juan-nepomuceno-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)