User Tools

Site Tools


031-santa-catalina-la-gi

Santa Catalina là một khu tự quản thuộc tỉnh Bolívar, Colombia. Thủ phủ của khu tự quản Santa Catalina đóng tại Santa Catalina Khu tự quản Santa Catalina có diện tích 223 ki lô mét vuông. Đến thời điểm ngày 28 tháng 5 năm 2005, khu tự quản Santa Catalina có dân số 18645 người.[1]

031-santa-catalina-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)