User Tools

Site Tools


031-sm-town-la-gi

Tên Album Ngày phát hành Thời lượng Christmas In SMTown 15 tháng 12 năm 1999

Bài hát/Nghệ sĩ

 1. Jingle Bell - SMTown
 2. 사랑하는 사람에게 (Winter) - Yoo Young-jin & H.O.T.
 3. 졸업 (Graduation) - H.O.T
 4. 고마워미안해 (Together Forever) - H.O.T.
 5. 사랑을 닮은 노래 (A Song For Love) - Fly to the Sky
 6. First Noel - Yoo Young-jin
 7. Snow in Eyes - S.E.S
 8. Snow Christmas (Remix) - S.E.S
 9. Merry Christmas - Shinhwa
 10. Jingle Bell - H.O.T.
Christmas Winter Vacation In SMTown.com 8 tháng 12 năm 2000

Bài hát/Nghệ sĩ

 1. 창밖을 봐요 (Waiting for White Christmas) - SMTown
 2. Silver Bell - H.O.T
 3. Let It Snow - S.E.S
 4. 기도 (Prayer) - Shinhwa
 5. When Snow Falls - Fly to the Sky
 6. Merry Christmas - BoA
 7. Forever (아이의 크리스마스 선물을 준비하는 아빠들에게) - Yoo Young-jin
 8. 루돌프 사슴코 (Rudolph the Red-Nosed Reindeer) - Shinhwa
 9. 고요한 밤 그대와 난 (The Day 1030) - H.O.T
 10. Santa Caus Is Comin' to Town - S.E.S.
 11. White Paradise - Shinhwa
 12. Loving for You - Fly to the Sky
 13. Christmas Time - BoA
 14. 생명의 양식 (Panis Angelicus) - Yoo Young-jin
Christmas Winter Vacation in SMTown.com – Angel Eyes 4 tháng 12 năm 2001 Summer Vacation in SMTown.com 10 tháng 6 năm 2002 Winter Vacation 2002 in SMTown.com – My Angel My Light 6 tháng 12 năm 2002 Summer Vacation 2003 in SMTown.com 18 tháng 6 năm 2003

Bài hát/Nghệ sĩ

 1. Hello! Summer! – SMTown
 2. Paradise – Fly to the Sky, Lee Ji-hoon, Ji-yeon, Seo Hyun-jin
 3. 연인처럼 (Fell Like) – Shoo
 4. Destiny – Fly to the Sky
 5. Summer in Dream – Moon Hee-jun, Shoo, BoA, Jae-won, Seo Hyun-jin, Park Hee-Von
 6. Romeo – BoA
 7. I Pray 4 U (Remix) – Shinhwa
 8. 연가 – Kangta
 9. 오직 좋은 사랑뿐 – Yoo Young-jin
 10. 그림으로 떠나는 여행 – Kangta, Dana, Lee Ji-hoon, Jin-young, Ji-yeon
 11. Pray – Isak N Jiyeon
 12. 기억속의 꿈 (Dream of Memory) – Chu Ga Yeol
 13. 그대에게 – Moon Hee Jun
 14. Give Me a Chance – Black Beat
 15. Dear My Friend – Dana
Winter Vacation 2003 in SMTown.com 8 tháng 12 năm 2003

Bài hát/Nghệ sĩ

 1. 두번째 겨울 (Snowflake) – SM Town
 2. Winter Story (겨울이야기) – Kangta, Moon Hee-jun, Jiyeon
 3. The Christmas Song – Kangta
 4. Winter Wonderland – Moon Hee-jun
 5. Feels the Same – BoA
 6. Silent Night Holy Night – Fly to the Sky
 7. I Dream of you – Jiyeon
 8. 겨울로의 초대 – Yoo Young-jin
 9. White – Shoo
 10. Choice – Black Beat
 11. Be My Love – Dana
Summer Vacation 2004 in SMTown.com 2 tháng 7 năm 2004 Summer SMTown 2006 20 tháng 6 năm 2006

Bài hát/Nghệ sĩ

 1. 태양은 가득히 (Red Sun) – SMTown
 2. 오아시스 (Oasis) – TVXQ
 3. Dancing Out – Super Junior
 4. 한 여름밤의 고백 (Summer Night Love) – Kangta
 5. Touch – BoA
 6. Catch the Shooting Star – TSZX
 7. 너없이 (Without You) – TRAX
 8. Raindrops – Hyun-jin
 9. Shake – Black Beat
 10. Smile! – Super Junior
 11. 태양은 가득히 (Red Sun) (Instrumental)
Winter SMTown 2006 – Snow Dream 12 tháng 12 năm 2006 Summer SMTown 2007 – Fragile 5 tháng 7 năm 2007

Bài hát/Nghệ sĩ

 1. Prologue For SM Town
 2. 여행을 떠나요 (Let's Go On a Trip)  – SM Town (Ban đầu bởi Cho Yong-pil)
 3. 행복 (Happiness)  – Super Junior (Original by H.O.T.)
 4. 이브의 경고 (Eve Warning)  – BoA Feat. Shindong (Ban đầu bởi Park Mi Kyung)
 5. 한여름의 크리스마스 (White Summer Christmas)  – Dong Bang Shin Gi (Ban đầu bởi Lee Jung Hyun)
 6. 지난 여름밤의 이야기 (Last Year Summer Night Story) – Kangta (Ban đầu bởi Kwon Ji Won)
 7. Festival  – Cheon Sang Ji Hee The Grace (Original by Uhm Jung-hwa)
 8. 조개껍질 묶어 (Tie Clam Shells) (A Cappella) – BoA, Junsu, Changmin, Lina, Sunday, Ryeowook, and Yesung – (Ban đầu bởi Yoon Hyung Joo)
 9. Under the Sea  – Dana, Stephanie, Leeteuk, Heechul, Yesung, Kangin, Eunhyuk, Donghae, Sungmin, Ryeowook và Zhang Liyin (Ban đầu bởi Samuel E. Wright)
 10. 여행을 떠나요 (Instrumental Version)
 11. Under the Sea (Instrumental Version)
Winter SMTown 2007 – Only Love 10 tháng 12 năm 2007 Summer SMTown 2009 – We Are Shining 14 tháng 8 năm 2009 Winter SMTown 2011 – The Warmest Gift 13 tháng 11 năm 2011[2] SM Best Album 3 10 tháng 8 năm 2012[3]
031-sm-town-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)